Contact & info

Statutair doel

Deze feitelijke vereniging heeft tot doel het Vlaamse sociale en culturele leven te bevorderen door het inrichten, ondersteunen en/of faciliteren van allerhande activiteiten en initiatieven van voornamelijk socio-culturele aard in de Leuvense regio (en daarbuiten). Wij zijn partijpolitiek onafhankelijk en pluralistisch ingesteld, maar wel ge�nspireerd door een Vlaams samenhorigheidsgevoel. Wij werken samen met eender welke andere organisatie of priv�-persoon die deze gezindheid minstens genegen is.

Lidmaatschap

Voel je je aangetrokken tot onze opvattingen en activiteiten, en wil je er zelf een steentje toe bijdragen? Dat kan ! Gewoon een seintje geven aan de voorzitter volstaat... Er is geen lidgeld verschuldigd. Het enige wat wij vragen is zo af en toe eens op jou te kunnen rekenen. Alvast bedankt !

Of wil je ons gewoon eens wat beter leren kennen? Kom dan alvast naar één van onze volgende activiteiten.

Bestuur

Voorzitter: Jean HOLEMANS - 0499/32.50.76
Penningmeester: Tammara VAN BIESEN - 0476/36.92.92
Bestuurder: Geert SCHRIJNEN - 0496/87.71.99
E-mail: info@vkrl.org
Website: www.vkrl.org

Rekeningnummer

BE28 0016 0015 2820
GEBABEBB

Sponsors

GOUD

 
       
     

Wil je ons ook steunen en je logo (met link) hier zien, download dan het invulformulier (met reglement):
- Word-versie (invulbaar);
- PDF-versie.